Skip to content

9 Comments

Maur

06.12.2019 at 10:12 pm
Reply
Koko ga Rhodes da, Koko de Tobe ここがロドスだ、ここで跳べ Here is Rhodes, Here Youll Jump là album chính thức thứ 4 của nhóm nhạc nữ thần tượng AKB48, được phát hành vào ngày với 4 phiên bản: 2 bản 2CD thường Type A, B, 1 bản 2CDDVD giới hạn Type A và 1 bản CD Theater Edition. Trong đó, Disc 1 có 13 bài và Disc 2 của.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *