Skip to content

8 Comments

Faejin

12.11.2019 at 10:12 pm
Reply
NaveedGol կեղծանունով օգտատերը մշակել է Apple Music-ի վեբ տարբերակը, որը ունի playlist-եր ավելացնելու, անհատական առաջարկների հնարավորություն, կարելի է պլանավորել, թե ինչպես լսել երաժշտություն և այլն։ Ըստ հեղինակը, նման վեբ Missing: Accrophone.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *